Klantverhalen  |  28-mei-2019 15:17:21

In 2018 stapte de groep Total, via zijn afdeling GRP (Gas, Renewables & Power), in een project om toezicht te houden op het energieverbruik van zijn B2B-klanten

 (bedrijven, collectiviteiten, verzorgingsinstellingen, …). Het is de bedoeling dat het project op termijn uitgerold wordt over het volledige Europese grondgebied waarop het bedrijf actief is. In totaal zullen er dan honderdduizenden gebouwen onder toezicht van de groep staan.

Dit bijzonder omvangrijke project heeft een dubbele basis in ons land. Het bedrijf dat de oplossing aanreikt is Opinum uit Mont-Saint-Guibert en het proefproject werd bedacht – en in een levensechte situatie getest – door Lampiris, na de overname van het bedrijf door Total.

Lampiris koos voor de oplossing Opisense (die ondertussen de naam Opinum Data Hub gekregen heeft) als basis voor zijn professionele klanten. Het bedrijf wel hen op die manier een tool aanbieden die hun energieverbruik (elektriciteit, gas, water, hernieuwbare energiebronnen) nauwkeurig in de gaten houdt en opvolgt en dat voor elke site en elk gebouw.

De nauwkeurigheid en de kracht van de Opinum-oplossing zijn een zeer kostbare hulp omdat ze Lampiris de mogelijkheid geven om zijn energieverbruik in kaart te brengen in functie van de nuttige of bezette oppervlakte, de bestemming van de gebouwen en de weersomstandigheden.2019_05_24_Utopix_Opinum_Total_Marc_1

Van testfase tot algemene implementatie

Total was bijzonder tevreden met de resultaten van de testfase. Het bedrijf wil de oplossing dan ook in al zijn operationele B2B-entiteiten in Europa implementeren. Als eerste op het lijstje staat België, gevolgd door landen zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, … “We beginnen deze herfst met de implementatie van de nieuwe functionaliteiten, die samen met Opinum ontwikkeld werden, bij een beperkt aantal klanten”, vertelt Stanislas De Crevoisier, verantwoordelijke van het departement ‘Smart Energy & Digital Lab’ binnen de afdeling GRP (Gas, Renewables & Power). “Na de eerste fase zullen we nieuwe functionaliteiten snel op Europese schaal implementeren, door toe te zien op de specifieke noden van elk land en elke klant.”

Naast de internationale omvang zal de Opinum Data Hub-oplossing de functionele ontwikkeling verder ten goede komen. Voor Total is dat nog een extra argument om nog meer met zijn concurrenten te kunnen concurreren. In België en Frankrijk zijn Engie (Electrabel) en EDF de kapers op de kust.

In dat opzicht werken Opinum en Total samen om de oplossing te personaliseren en functioneel uit te breiden.

High value commodity

“Opinum Data Hub zal ons de mogelijkheid geven om ons dienstenaanbod uit te breiden”, vertelt Stanislas de Crevoisier met trots. “We zijn momenteel bijvoorbeeld bezig met de integratie van een mogelijkheid om beter rekening te houden met de klimaatinvloed bij het analyseren en toezicht houden op het energieverbruik.

Een andere functie betreft de submetering, met de mogelijkheid om het verbruik toe te wijzen aan verschillende gebruikstoepassingen: de voeding voor een oven, verwarming, verbruik van een serveruimte, … We gaan het toezicht verfijnen door van een maandelijkse verzameling van gegevens over te schakelen naar een gegevenstransfer om de tien minuten. En we hebben nog tal van andere ideeën om de oplossing verder te laten evolueren …”

Het volledige analytische, deductieve en zelfs voorspellende potentieel van het Opinum-platform zal gebruikt worden nadat Total de tool in zijn eigen omgeving geïntegreerd zal hebben. Het bedrijf zal dan aan zijn B2B-klanten een meer uitgebreid aanbod van controle- en analysediensten kunnen aanbieden, ondersteund door op maat ontwikkelde algoritmes en persoonlijke dienstenovereenkomsten.

“We zullen zelfs specifieke diensten kunnen aanbieden, in functie van het profiel van elke klant (bedrijven, productiefabrieken, kantoren, bakkerijen, …). Dat geeft ons niet alleen de mogelijkheid om elke klant een service en energieopvolging op maat te bieden maar ook om dynamischer te werk te gaan, door hem bijvoorbeeld in te lichten over elke belangrijke wijziging in zijn verbruiksprofiel …”

Het quasi in realtime verzamelen van verbruiksgegevens en – tendensen is een cruciaal element om een nauwkeurige opsplitsing te maken, per verbruik, en een richtlijn om de verbruiksschema’s te optimaliseren.

Het voordeel van de ‘beginner’

Total had ook een andere oplossing kunnen kiezen of beslissen om zijn eigen tool te ontwikkelen. De groep besloot echter om zijn vertrouwen te schenken aan Opinum nadat het bedrijf Total op verschillende punten had weten te overtuigen. “De communicatie met Opinum verloopt vlekkeloos. Het team luistert naar ons, werkt constructief en neemt onze opdracht ernstig”, vertelt Stanislas De Crevoisier.

2019_05_24_Utopix_Opinum_Total_Marc_3

“De oplossing mist haar doel niet en is bovendien financieel voordelig. Dat is erg belangrijk omdat het toezicht over het energieverbruik vandaag haast vanzelfsprekend is. De klant wil er voordeel uit halen, zonder extra kosten. Je kunt het een beetje vergelijken met een app waarmee hij zijn bankzaken regelt …”.

Het challenger-statuut van Total ten opzichte van Engie of EDF heeft in de vernieuwende aanpak en start-up-sfeer van Opinum en zijn aangeboden oplossing alle noodzakelijke elementen tot succes gevonden. “Opinum Data Hub is eenvoudiger, wendbaarder en veelzijdiger dan de vaak logge oplossingen van de concurrentie. Oplossingen die overigens niet altijd efficiënt zijn en vaak ook nog eens meer kosten. Opinum is een klein dynamisch en zeer flexibel bedrijf. Het biedt ons de kans om vanaf nul te beginnen en op die manier efficiënter te zijn.”

Total volgt overigens een stapsgewijze lean-methode die eigen is aan vele start-ups. “De ontwikkelingen zijn iteratief en houden rekening met de geografische en beroepskenmerken en de klant. We observeren de manier waarop de B2B-klanten de tool gebruiken en wat ze erover vertellen. Een projectleider gaat systematisch langs bij klanten om hun ideeën te verzamelen. En Opinum deelt met ons eveneens de vragen of reacties van klanten uit andere domeinen dan de energie. Een stapsgewijze ontwikkeling is immers een stuk efficiënter.”

Total blijft zijn ambities in de sector Gas, Renewables & Power verder opkrikken. De groep heeft bijvoorbeeld het Franse Direct Energie overgenomen, een belangrijke speler op de gas- en elektriciteitsmarkt die zelf ook voor de oplossing van Opinum gekozen heeft.

“Het project Opinum maakt deel uit van een reeks gegevensgerichte projecten waar we actief op inzetten: voorspellend onderhoud, beheer van zonne-energieparken, segmentering en klantenportals, …”

Dit is mogelijk nog maar het begin. Gezien de positieve ervaring met Total GRP, is Opinum Data Hub – na integratie in de Total-omgeving – mogelijk ook geïnteresseerd in andere takken van het bedrijf …

Stanislas De Crevoisier: “Opinum is een klein wendbaar en dynamisch bedrijf. Met hen kregen we de kans om vanaf nul te beginnen en op die manier efficiënter te werken.”

Over Opinum

Onze missie is om onze klanten te helpen om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties door hen te voorzien van Opinum Data Hub.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.