Klantverhalen  |  15-jan-2020 13:50:24

Digitale meters worden binnenkort vertrouwde apparaten voor consumenten, privé of professioneel. En dit betreft ook de watervoorziening. In Vlaanderen wendde De Watergroep, een belangrijke speler in deze sector, zich tot Opinum om het terrein concreet voor te bereiden en keuzes te maken met volledige kennis van zaken.

De Watergroep is het grootste watervoorzieningsbedrijf in Vlaanderen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de levering van drinkwater aan 177 gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg en beheert een netwerk van ongeveer 34.000 km en bedient meer dan 3,2 miljoen particulieren en enkele honderden bedrijven.

Zoals alle bedrijven in zijn sector bereidt Watergroep zich actief voor op de inzet van digitale meters om de huidige analoge meters te vervangen.

Hoewel veel bedrijven, met name industriële, en gebouwenbeheerders al een sprong in het diepe hebben gemaakt, is de generalisatie van de apparatuur nog steeds het onderwerp van tests en pilotprojecten. Grootschalige uitrol zou in de komende tien jaar moeten plaatsvinden, met enkele variaties afhankelijk van de regio.

Het is in deze context - en de bredere context van de energietransitie - dat De Watergroep zich wendt tot Opinum om te experimenteren met het verzamelen en analyseren van verbruiksgegevens, een klantportaal te ontwikkelen en concrete gegevens te geven in weergave van de uiteindelijke oplossing die zal worden ingezet.

"De samenwerking met Opinum heeft ons al een beter inzicht gegeven in de situatie waardoor we slimme meters beter kunnen inzetten en gegevens slimmer kunnen gebruiken." - Cindy Vanderstraeten (De Watergroep)


Allround testen

“Zoals de zaken er nu voorstaan, moeten klanten eenmaal per jaar de meterstanden van hun analoge meters via onze website invoeren”, legt Cindy Vanderstraeten, projectmanager Slimme meters op de afdeling Innovatie van Watergroep uit. "Ons doel is om alle huidige meters binnen 16 jaar te vervangen door digitale meters."

Ter voorbereiding op het uitrollen is het bedrijf begonnen met een evaluatieproject met betrekking tot zowel het type meter dat moet worden geïnstalleerd, de aard en frequentie van de gegevens die moeten worden verzameld en geanalyseerd, en de analyseparameters die dienen te worden toegepast om nuttige informatie te verkrijgen, zowel voor eigen gebruik als voor eindklanten.

"Het doel van de aan Opinum toevertrouwde missie is om ons een dataplatform te bieden dat alle gegevens uit meterstanden verzamelt, die deze aggregeert, normaliseert, opslaat en beschikbaar stelt voor zowel onze teams als de eindklant, deze hebben dus toegang tot hun verbruiksgegevens via hun persoonlijke ruimte op de portal. "Zeven tests, lokaal of regionaal, zijn momenteel lopende om bepaalde specifieke variabelen te meten en te monitoren, bijvoorbeeld om de zone-meters te evalueren die worden gebruikt om lekken op het netwerk te detecteren of om de verbindingsmodus in een bepaald gebied te testen. Wat digitale meters betreft, worden er vijf modellen getest. Ze verschillen niet alleen in hun functionaliteit, maar ook in het type verbinding en communicatieprotocol dat ze gebruiken.

“We testen dus zowel de verschillende meters als dit soort specificaties. Op sommige meters testen we ook meer specifieke mogelijkheden, bijvoorbeeld de terugslagklep die signalering mogelijk maakt en een stroomomkering voorkomt.

Afhankelijk van het type meter dat we tijdens de testfase gebruiken, kunnen we verbruiksgegevens verzamelen op uur- of dagbasis. Hierdoor kunnen we snel op de hoogte worden gebracht van mogelijke lekken, pieken in het verbruik en zelfs fraudepogingen. Dat is het belang van het installeren van digitale meters: hiermee kunnen we dit soort problemen oplossen. Maar het doel is niet om klanten te profileren. Alle gegevens worden voor analyse geanonimiseerd.

Bovendien geeft de installatie van digitale meters de klant de mogelijkheid om op elk gewenst moment de status van zijn waterverbruik te controleren”.


Het portaal, geïmplementeerd door Opinum ten behoeve van dit pilotproject, is operationeel sinds de zomer van 2019, en heeft de kleuren en het specifieke grafische uiterlijk dat De Watergroep wenst.

Voor het waterleidingbedrijf is het project een grote primeur. Er was nog geen andere test voor het verzamelen van gegevens en realtime monitoring van het verbruik uitgevoerd. De lessen die daarom uit ervaring kunnen worden getrokken, zullen essentieel zijn voor het nemen van een reeks belangrijke beslissingen. "Op basis van deze ervaring kunnen we aanbevelingen doen en lessen trekken die nuttig zijn voor de keuze en ontwikkeling van de uiteindelijke oplossing", onderstreept Cindy Vanderstraeten.

2019_12_10_Utopix_Opinum_Watergroep_Patrick_5v2

Een eenvoudige en gepersonaliseerde oplossing

Publieke exploitant, De Watergroep heeft Opinum geselecteerd na een oproep tot offertes. De argumenten die de beslissing in zijn voordeel hebben gekanteld, zijn een combinatie van economische en functionele parameters. “Vanuit economisch oogpunt hebben we gekozen voor het aanbod dat het gunstigst leek, rekening houdend met de prijs-kwaliteitverhouding. Vanuit het oogpunt van kwaliteit hebben we rekening gehouden met criteria zoals informatiebeveiliging, de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing, het gebruiksgemak, de mate van configuratie die De Watergroep zou kunnen toepassen, evenals de diensten aangeboden door de provider. "

Terugkijkend zegt het bedrijf dat het volledig tevreden is met zijn keuze: “We hebben een uitstekende samenwerkingsrelatie met Opinum ontwikkeld. Voor onze twee bedrijven was het een beetje een ontdekking. Door een flexibele benadering te hanteren in onze wederzijdse relaties en door elk probleem op een constructieve manier aan te pakken, hebben we al mooi parcours gerealiseerd. Het Opisense platform biedt ook een aantal interessante opties die we momenteel testen. ”

Met de pilotfase nog in volle gang, kan Cindy Vanderstraeten nog niet echt spreken over de voordelen en geleerde lessen - of deze onthullen. “Wat ik echter kan bevestigen, is dat de samenwerking met Opinum al nieuwe perspectieven voor ons heeft geopend en een beter begrip van de situatie heeft opgeleverd waardoor we slimme meters beter zullen kunnen uitrollen en slimmer gebruik kunnen maken van de gegevens. ”

Volgende stap - in de loop van de komende maanden: de voltooiing van de regionale proefprojecten en een synthese en evaluatie van de geleerde lessen. Voordat de beslissing voor de algemene inzet wordt genomen...

Over Opinum

Onze missie is om onze klanten te helpen om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties door hen te voorzien van Opinum Data Hub.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.