Klantverhalen  |  8-mrt-2019 11:14:32

Opinum Data Hub wordt een essentieel onderdeel op een geheel nieuw gebied voor Opinum: de analyse, de interpretatie en het combineren van olfactorische gegevens.  De Manag'Air-oplossing van Odometric maakt een reuzenstap voorwaarts in het realtime monitoren van bronnen die zorgen voor milieuhinder.

Odometric, een spin-off uit Arlon van de ULg, is zowel een onderzoeksbureau, een laboratorium als een conceptontwikkelaar die gespecialiseerd is in het meten en beheren van geuren, in het bijzonder met het oog op de beheersing van luchtvervuiling en de kwaliteit van de lucht.

Het bedrijf biedt geurbemonsterings- en kwantificeringsdiensten (intensiteit, concentraties, mate van hinder...), milieu- of buurteffectbeoordeling (bijvoorbeeld met het oog op het verlenen van een milieuvergunning) en pleit voor oplossingen voor de behandeling en vermindering van overlast (door filtering of andere technieken).

LIV7130

Onder de klanten bevinden zich: industriële sites, afvalverwerkingscentra, leerlooierijen, suikerfabrieken, verwerkingscentra, rioolwaterzuiveringsinstallaties...

Identificeren en kwantificeren van geuren kan een ingewikkelde taak zijn afhankelijk van de omvang of de typologie van de site, de geuren kunnen combineren, verspreiden of evolueren afhangende van vele factoren, zowel endogeen als met betrekking tot het milieu. Dat is trouwens een gebied dat steeds belangrijker wordt.

"Luchtvervuiling en geurproblemen kunnen impact hebben op de omgeving. De druk van de klachten van omwonenden heeft een geheel nieuwe dimensie gekregen in het tijdperk van sociale netwerken", benadrukt Julien Delva, Algemeen Directeur van Odometric. "Naast de impact op het imago van het bedrijf, zorgen een beter respect voor het milieu en het MVO-beleid ervoor dat bedrijven nauwkeuriger oplossingen zoeken voor de follow-up van hun uitstoot.

De groeiende bevolkingsconcentratie en de steeds grotere nabijheid van productiegebieden, evenals de toenemende behandeling van organisch materiaal (waterzuivering, biomethanisatie...) dragen eveneens bij aan het geven van een nieuw belang aan ons beroep. En niet te vergeten de wettelijke beperkingen, afhankelijk van het land."

Anticiperen en voorkomen

Tot nu toe werden geurdetectie en waarnemingen altijd plaatselijk uitgevoerd, vaak na het optreden van een door lokale bewoners gemeld incident.

De laatstgenoemden, vooraf getraind in het nauwkeurig identificeren van geuren, spelen een belangrijke rol bij het aanleveren van de nodige informatie aan de Odometric-teams door regelmatig gegevens te coderen met betrekking tot een gemonitorde site.

Maar Odometric wilde verder gaan dan dit onregelmatige monitoren, of dan het monitoren volgend op een incident.

Begin 2019 zal het bedrijf een nieuwe oplossing voorstellen voor het - realtime - monitoren van geur- en verontreinigende stoffen genaamd Manag'Air, ontworpen in nauwe samenwerking met Opinum.

Manag'Air leunt op de respectievelijke vaardigheden van beide bedrijven: het ontwerpen en implementeren van "elektronische neus" (sensor) netwerken voor Odometric; het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens voor Opinum. De architectuur en de klantinterface zijn ontwikkeld door App & Web.

LIV7101"De inzet van sensornetwerken zal een nauwkeuriger en constanter monitoren mogelijk maken van mogelijke geurbronnen, van processen - industrieel of anders - door triggers of duidelijke signalen zo ver mogelijk stroomopwaarts te detecteren, legt Julien Delva uit. "De opening van een klep die is gecorreleerd aan een bepaald temperatuurniveau in het productieproces kan bijvoorbeeld stroomafwaarts de uitstoot van een geur veroorzaken. Op dezelfde manier is de kwaliteit van het water van cruciaal belang bij het genereren van geuren die karakteristiek zijn voor een suikerfabriek ... Constante monitoring, realtime, voorkomt dus een probleem drie dagen later."

Een ander voordeel van het verzamelen en analyseren van de verschillende indicatoren in realtime is het nauwkeurig documenteren van productiegedrag en geurpatronen die zelden constant zijn en die de neiging hebben om constant te veranderen vanwege een verscheidenheid aan factoren.

Omdat elke "elektronische neus" gegeolocaliseerd is, wordt het mogelijk om een site, zelfs uitgebreid, nauwkeurig te monitoren, het verzamelen van gegevens nauwkeurig in kaart te brengen en, door analyse, de zuiver technische gegevens, de meteorologische gegevens (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, windsterkte en richting...) en de olfactorische incidenten te combineren en te correleren. "Het is op deze manier dus mogelijk om te bepalen op welk punt van de productieketen of welke locatie van een site de triggerfactor is, alleen of in correlatie met anderen."

Julien Delva (Odometric): "Zelfs de afwezigheid van geur, gesignaleerd door onze neus-jury's, is een essentieel gegeven. Door deze informatie te combineren met de gegevens die zijn verzameld in de Opinum Data Hub-database, kunnen we de fabrikant of de exploitant van de site helpen deze goede omstandigheden zoveel mogelijk te reproduceren."

De Manag'Air-oplossing zal worden geparametriseerd op basis van de specifieke kenmerken van elke gemonitorde site.

Opinum Data Hub zal van haar kant een vrij consequente massa en frequentie van gegevens verwerken en analyseren. Odometric installeert gemiddeld een vijftiental sensoren per site, waarbij elk tot maximaal tien waarden per minuut registreert. Op sommige sensoren, bijvoorbeeld de sensoren die de werking van kleppen monitoren, wordt nog vaker een beroep gedaan. Al deze gegevens worden ingevoerd in de Opinum Data Hub-database waar ze worden geanalyseerd en geïnterpreteerd door specifieke algoritmen die zijn ontworpen door Odometric. De driftberekeningen maken het ook nodig om elke nieuwe invoer van gegevens te vergelijken met de geschiedenis van de vorige waarden.

Zowel voor Odometric als voor Opinum is de Manag'Air-oplossing een manier om tegemoet te komen aan de steeds toenemende verwachtingen van zowel de bevolking als de traditionele Odometric-klanten.

Complementariteit

De netwerken van "elektronische neuzen" hebben onbetwistbare krachten. Ze garanderen een 24-uurs monitoring, kunnen worden geïnstalleerd in het hart van de installaties (schoorstenen, netwerken, tanks...), op moeilijk bereikbare of zelfs gevaarlijke plekken.

De menselijke neus blijft echter een rol te spelen bij de Manag'Air oplossing, zowel voor het melden van een incident als voor de uitstoot van een geur en omdat de perceptie en interpretatie van een geur essentiële informatie blijft.

De door Opinum Data Hub verzamelde en verwerkte gegevens zullen daarom worden gecombineerd met de gegevens die "neusjury's" zullen blijven coderen in de database.

Over Opinum

Onze missie is om onze klanten te helpen om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties door hen te voorzien van Opinum Data Hub.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.