|  27-mrt-2019 10:12:53

Optiwatt en één van haar klanten AG Real Estate vertrouwen op Data Hub-oplossingen om leiders te kunnen zijn in de energieoptimalisatie van nieuwe of oudere gebouwen. De planeet is het zeker waard...

Het is altijd prettig om te zien dat economische en deugdzame belangen kunnen samengaan en hun krachten kunnen bundelen. In een tijd waarin het bewustzijn van de urgentie om de planeet te beschermen terrein wint, komt de Data Hub-oplossing van Opinum steeds meer naar voren als een efficiënte hefboomwerking.

20190325_Utopix_Opinum_ClientTestimonial_Sebastien_49

"Het energieverbruik van het woningbestand, zelfs de oudste gebouwen, met 30% reduceren zonder grote investeringen is perfect mogelijk", zegt Nicolas Storms, managing director van Optiwatt, een bedrijf dat gespecialiseerd is in technische studies en het monitoren en optimaliseren van technische installaties in gebouwen. De klanten zijn met name vastgoedontwikkelaars, industriële bedrijven en publieke actoren (gemeentelijke overheden, OCMW's).

Het bedrijf richt zich al enkele jaren tot Opinum voor een energiemonitoringsoplossing die "zowel robuust als flexibel is. Te vaak is dit soort oplossing een soort dwangbuis, inflexibel en specifiek voor één type leverancier of materiaal. Het resultaat is vroeg of laat een patstelling.

Aan de andere kant zijn oplossingen van het type Excel zeer arbeidsintensief, in gebruikersbeheer, in gegevensbeveiliging, in behoud van compatibiliteit...

In beide gevallen kwam het niet overeen met onze behoeften of met onze filosofie om de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling, robuustheid en de mogelijkheid om gegevens met onze klanten te delen, te blijven behouden."

Nicolas Storms (Optiwatt): "We hebben alle vrijheid om niet alleen te beslissen over het type sensoren dat moet worden geplaatst, maar ook over de manier waarop gegevens moeten worden verzameld.Data Hub maakt de klant of de leverancier op geen enkele manier een gevangene van haar oplossing."

Eén van de andere voordelen van de Opinum oplossing is dat het zich gemakkelijk ingegreert in bestaande omgevingen voor energiemonitoring - sensoren, monitoringsystemen, dataverwerkingssoftware...

"Data Hub maakt de klant of de leverancier geenszins de gevangene van haar oplossing.Daarbij is er ook een uitstekende samenwerking tussen ons opgezet om het product verder te ontwikkelen.

Het is een win-win situatie: wij profiteren van de rijkdom en efficiëntie van hun oplossing en we brengen hen onze expertise op het gebied van energiemonitoring."

Het gebouw vanuit alle kanten

Je kunt de Opinum Data Hub oplossing een beetje vergelijken met een brein, inclusief de kneedbaarheid. De verzamelde gegevens kunnen zowel brandstof-, elektriciteits- en waterverbruiksgegevens zijn als meteorologische of technische gegevens die afkomstig zijn van de DNB's of besturingssystemen... "Data Hub is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Morgen zouden we heel goed gegevens kunnen toevoegen van CO2-sensoren of andere.

Eén van de sterke punten van Data Hub is het herstructureren van al deze gegevens, ongeacht het formaat of de frequentie, om ze vergelijkbaar en interpreteerbaar te maken."

20190325_Utopix_Opinum_ClientTestimonial_Sebastien_22-1Dankzij Opinum Data Hub jongleert Optiwatt met een vooraf bepaalde reeks variabelen. Dit maakt het mogelijk om het energiegedrag van een gebouw te analyseren en om onmiddellijk concrete indicatoren te vinden: aantal kilowatt/uur per m2, percentage overconsumptie, afwijkingen, gestandaardiseerd wekelijks verbruik, theoretisch verbruik in het weekend...

"Op basis van de geschiedenis en onze analyses weten we hoe een dergelijk gebouw zich zou moeten gedragen in bepaalde situaties en kunnen we dus het theoretische en reële verbruik met elkaar vergelijken. De met Opinum ontwikkelde automatische berekeningen kunnen op maandagochtend bijvoorbeeld een filter toepassen op de belangrijkste waarden en in één oogopslag eventuele afwijkingen tonen. Of om een tijdreeks van een jaar te maken, om het verbruik van alle gebouwen die we beheren te visualiseren, om ze te vergelijken op basis van hun grootte..."

Het rendement is aanzienlijk, zegt Nicolas Storms. "De analyse gebeurt onmiddellijk. Het bespaart zowel ons als de eindklant tijd. Een afwijking kan erop wijzen dat een opdracht voor het stoppen van de verwarming niet gewerkt heeft of dat een technicus na een onderhoudsbeurt de programmeertijd niet hersteld heeft...

Naast het optimaliseren van het verbruik, kan op deze manier ook de levensduur van de apparatuur worden verlengd, door onnodig functioneren te voorkomen of de noodzaak van onderhoud te voorzien.

Bovendien kunnen we de gegevens eenvoudig exporteren voor rapportage aan de klant en deze in de door hem gewenste vorm verstrekken.

AG Real Estate

Één van de klanten van Optiwatt en Opinum is AG Real Estate, de grootste vastgoedgroep van België waarvan het portfolio zowel kantoorgebouwen en winkelcentra als pakhuizen of woonflats omvat.

Voor Toon Beerens, de Property & Sustainability Manager, is de slogan People Planet Profit geen vage formule, maar een oprecht streven dat dagelijks verwezelijkt wordt. "Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en de bescherming van de aarde. Het verbruik van onze gebouwen is een van de belangrijkste criteria. Dankzij Opinum Data Hub kunnen we een proactief beheer toepassen, snel anomalieën detecteren zodat we direct kunnen ingrijpen."

De constante monitoring en interpretatie van de gegevens door Data Hub heeft een specifiek doel voor AG Real Estate: streven naar minimale consumptiedrempels. "Zodra een drempel wordt overschreden, krijgen wij een waarschuwing. We kunnen het totale verbruik van het gebouwenbestand, van elk gebouw, inclusief per type ruimte (gemeenschappelijk, privé...), per verdieping, nauwlettend volgen. De mate van detail kan, als we dat willen, verhoogd worden tot elk scherm, elk stopcontact, elke lichtbron...

Voor nu is een overzicht per type ruimte genoeg voor ons, maar we testen ook andere scenario's."

Toon Beerens (AG Real Estate): "Energie compatibiliteit stelt ons in staat om de energie-voetafdruk van onze vastgoedportefeuille in de loop der tijd bij te houden en om deze te verminderen, in termen van verbruik en CO2 uitstoot."

En er bestaat geen kleine besparing of ongevaarlijke waarschuwing. "Op een maandagochtend ontving ik een melding van overconsumptie in een van onze gebouwen. Het gebouw had 3.000 liter water per dag "verbruikt". Ons onderhoudsteam werd er onmiddellijk op uit gestuurd om de oorzaak te achterhalen. Dergelijke waarschuwingen informeren ons over elke verbruiksanomalie, voor alle verschillende soorten energie: gas, elektriciteit..."

Ook klanten hebben toegang tot het overzicht van hun verbruik betreffende de ruimte die ze gebruiken. In de loop van 2019 zullen de door AG Real Estate beheerde gebouwen geleidelijk aan worden uitgerust, bij de receptie of bij de ingang, met een groot scherm dat iedereen die binnenkomt in staat stelt om het resultaat van de optimaliseringsinspanningen te bekijken.

Efficiëntie is bij AG Real Estate geen loos begrip. De analyse, de interpretatie en de formulering van waarschuwingen en van advies, gebaseerd op het door Data Hub geleverde voorbereidend werk, werd toevertrouwd aan Optiwatt... dat wordt beloond op basis van de gerealiseerde besparingen.

Dankzij deze besparingen, herinvesteert de vastgoedgroep in actieve maatregelen: renovatie van installaties, plaatsing van zonnepanelen...

Mark Turcksin

Geschreven door Mark Turcksin

Berichten geordend op tag

Opinum Data Hub

Onze Data Hub is een beveiligd cloudgebaseerd platform waarmee energie- en milieuactoren hun gegevens kunnen centraliseren, verbeteren, analyseren en visualiseren.

Over Opinum

Onze missie is om onze klanten te helpen om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties door hen te voorzien van Opinum Data Hub.

global-goal-6global-goal-7global-goal-11global-goal-13

Over Opinum

Opinum is een Belgisch bedrijf dat in 2014 werd opgericht. Opinum heeft het "Opinum Data Hub" platform gecreëerd en zorgt voor de continue ontwikkeling van het "Opinum Data Hub" platform, ontworpen voor energie- en milieuspelers. Opinum is de belangrijkste partner van deze spelers in hun digitale transformatietraject.
Opinum Data Hub bestrijkt alle stadia van de datamanagement-waardeketen om de gebruikers in staat te stellen verder te kijken dan de complexiteit van gegevens en zich te concentreren op hun kernwaarde en expertise. Opinum Data Hub is vooral bedoeld voor grote private en publieke dienstverlenende bedrijven, energieleveranciers en bedrijven met expertise in energiemanagement (ESCO).

Ga voor meer informatie naar opinum.com.

Laatste nieuws

Mis geen nieuw artikel. Ontvang meer inspirerende inhoud van getuigen uit de sector door u aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.