|  8-mrt-2019 11:11:33

A+ Concept, het Luikse expertisecentrum voor energieonderzoek, heeft de afgelopen twee jaar via het Opinum Data Hub-platform realtime energiemonitoring van gebouwen toegevoegd aan hun servicecatalogus.  Een essentieel onderdeel van activiteiten om van energie-optimalisatie een werkelijk effectieve realiteit te maken.

Audits, het opstellen van bestekken, advies geven over technische apparatuur, projectbeheer, energiecertificering en -optimalisatie, opvolging van de implementatiefase, dat is het dagelijks leven van het Luikse ontwerp- en ingenieursbureau A+ Concept in Alleur.

Twee jaar geleden wendde A+ Concept zich tot Opinum en zijn Opinum Data Hub-platform om zich met energiemonitoring bezig te gaan houden, een aanvullende activiteit voor hun audit- en technische managementtaken. Het bedrijf wil deze van nieuwe activiteit één van zijn belangrijkste drijfveren maken.

Een keerpunt voor de beroepsgroep

"Een real-time energiemonitoringservice vereist een efficiënt platform. Tot die tijd was de uitvoering nog duur ", herinnert Laurent Neuville, directeur van A+ Concept, zich. "We moesten Excel tabellen gebruiken, zonder automatische download van de gegevens. De meteraflezing werd handmatig gedaan, één keer per kwartaal. Ook het sorteren van de gegevens gebeurde handmatig. Evenals als de extrapolaties. Dankzij Opinum Data Hub gebeurt het verzamelen en sorteren tegenwoordig automatisch."

De winst in tijd, precisie en continuïteit ligt voor de hand. De energieboekhouding, de uitvoering van het uitlezen, tellen, analyseren en interpreteren van consumptie, gebeurt nu in real-time en op de lange termijn.

Laurent Neuville: Opinum brengt digitale intelligentie en IT. Van onze kant zorgen wij voor het ontwerpen, in samenwerking met onze klanten, van de grafische weergaven, de beelden die ze nodig hebben om het energiegedrag te begrijpen."

Een van de dingen die Neuville in het bijzonder waardeert aan Opinum is de souplesse, de flexibiliteit en het luisteren naar de behoeften. "Het bedrijf legt ons geen kant-en-klaar product op. Ze luisteren om in hun platform de behoeften van onze eigen klanten te kunnen verwerken. Ook als een gegevensformat van de meter een probleem vormt, stelt Opinum de nodige middelen ter beschikking om een oplossing te bieden."

A+CONCEPT.2

Jennifer Sutera, projectingenieur bij A+ Concept, voegt er de constante vooruitgang van het platform aan toe: "De data-integratie verbetert voortdurend. Nog een voordeel: het is eenvoudig om Excel-bestanden te importeren, maar vooral de integratie van de meters gebeurt nu in een paar klikken."

Naast de gegevens, cijfers, curves en grafieken, blijft hun precieze en gecontextualiseerde interpretatie aangaande energiekwesties, één van de belangrijkste onderdelen. "Daarom bieden we onze klanten, op basis van de informatie van Opinum Data Hub, driemaandelijkse rapporten met verklaringen over de voortgang en de bereikte energiebesparing dankzij realtime monitoring. We voegen er ook een verbruiksverwachtingsservice aan toe."

Het bewijs via het voorbeeld

De eerste klanten die A+ Concept laat profiteren van de Opinum Data Hub-oplossing bevinden zich in de publieke sector. Maar de onderneming hoopt het woord te verspreiden naar de particuliere sector en de industrie. Door zich te baseren op een concreet voorbeeld.

Om de markt beter te overtuigen van de voordelen van energieboekhouding en constante monitoring, kan A+ Concept namelijk de resultaten vermelden van het Regionale Ziekenhuis van Hoei, die een energie-audit heeft toevertrouwd van de verpleeghuizen die het beheert.

Het was duidelijk geworden dat het energieverbruik van deze vestigingen een probleem vormde. De situatie leek bijzonder zorgwekkend bij, paradoxaal genoeg, Prés Brion, een relatief nieuw verpleeghuis, gebouwd in 2005, volgens de voorschriften van passieve bouw...

Laurent Neuville: "Vanaf dit jaar zullen we energiemonitoringsdiensten aanbieden die gebruik maken van het Opinum Data Hub-platform voor zowel publieke als particuliere klanten. Opinum Data Hub wordt de monitoringstool die helpt om de klant bij de hand te nemen voor de lange termijn, en een essentieel onderdeel van een echte energie-optimalisatie."

"Het Regionale Ziekenhuis heeft ons daarom gevraagd een audit uit te voeren en energiebesparende maatregelen te implementeren die binnen vijf jaar rendabel kunnen zijn", zegt Laurent Neuville.

"De meest directe en "productieve" maatregel is ongetwijfeld de energieboekhouding. Het geeft een duidelijk beeld van de consumptiecurven, de verliezen en hun oorsprong Dat maakt het mogelijk de apparatuur beter te dimensioneren, relevante instellingen uit te voeren, zonder grote investeringen te hoeven doen."

Om de situatie in Prés Brion te diagnosticeren, installeerde A+ Concept drie meters om het verbruik aan verwarming en warm water te kunnen meten. De naar een concentrator verzamelde en gecentraliseerde gegevens worden via een Gsm-netwerk doorgegeven aan het Opinum Data Hub-platform.

Doorlopende monitoring

Deze laatste, geprogrammeerd volgens de door A+ Concept bepaalde parameters, is verantwoordelijk voor het sorteren, verwerken en analyseren van de gegevens om deze te vertalen naar "welsprekende en pragmatische" dashboards en grafieken die het A+ Concept-team, en ook de eindklant, online kunnen raadplegen.

De Opinum oplossing zorgt ook voor het genereren van waarschuwingen in het geval van pieken of afwijkingen. "Een geblokkeerde klep kan automatisch worden gesignaleerd en de onmiddellijke interventie van de installateur in gang zetten", zegt Laurent Neuville.

A+CONCEPT.3Realtime, doorlopende monitoring heeft het grote voordeel dat Interventies worden goedgekeurd zodra een probleem zich voordoet of deze zelfs anticipeert. Een grote winst ten opzichte van de oude gewoonte, waar het detecteren van een probleem soms pas gebeurde bij het doornemen van de maandelijkse of jaarlijkse factuur.

De voor het rusthuis 'Les Prés Brion' uitgevoerde controle heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De redenen voor de overconsumptie van energie zijn gedocumenteerd, de noodzakelijke aanpassingen en wijzigingen konden worden gedaan en hebben vanaf het begin een aanzienlijke besparing per kwartaal opgeleverd. Zo zeer zelfs dat het Regionale Ziekenhuis van Hoei heeft besloten om het principe van energieboekhouding uit te breiden naar de andere verpleeghuizen die het beheert. Of, liever gezegd, voor degene die zullen worden behouden. De audit maakte namelijk duidelijk dat de energie-optimalisatie van sommige oudere sites niet mogelijk of te duur was. Vier sites zullen dus worden opgegeven ten gunste van een gloednieuwe, nog te bouwen site, waarvan de monitoring vanaf het begin zal worden toevertrouwd aan A+ Concept. Verder bewijs dat kleine maatregelen tot grote gevolgen kunnen leiden. En bij kunnen dragen aan strategische beslissingen.

Laurent Neuville: "Menselijke communicatie blijft essentieel. Er gaat niets boven een duidelijke visualisatie of een omzetting van het verbruik in termen van tonnen bespaarde CO2, of een gelijkwaardig aantal niet afgelegde kilometers, om mensen te motiveren meer op te letten."

Over Opinum

Onze missie is om onze klanten te helpen om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties door hen te voorzien van Opinum Data Hub.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthou:

  • Opsommingen zijn geweldig
  • Om voordelen uit te leggen en
  • van bezoekers leads te maken.